سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
ارزش نعمتها تنها از سنجش با ضدّشان شناخته می شود . [امام علی علیه السلام]